PLIVAČKI KLUB „ LEOTAR “ POTPISAO UGOVOR O POSLOVNO – TEHNIČKOJ SARADNJI SA VISOKOM SPORTSKO ZDRAVSTVENOM ŠKOLOM U BEOGRADU

image-0-02-04-94d08aa3ed195110abd7f66dc38ec528e441339696844c02cf20fca18f2654df-v

U Beogradu je 26.11.2016.godine potpisan ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji između Plivačkog kluba ” Leotar ” i Visoke sportske i zdravstvene škole strukovnih studija iz Beograda, ugovor koji će biti prva stepenica i svim ostalim sportskim kolektivima povodom  školovanja trenera. Poslovno tehnička saradnja podrazumjeva dolazak eminentnih profesora u Trebinje, na čelu sa profesorom Brankom Boškovićem da sportskim kolektivima kroz dva dana seminara prezentuje smjernice za buduće sportske trenere. Nakon održanog seminara na osnovu analize  Visoka sportsko zdravstvena  škola strukovnih studija razmotriće mogućnost otvaranja jednog odjeljenja u Trebinju. Ovim ugovorom je definisano upoznavanje studenata škole sa praktičnim programom, osposobljavanje studenata škole za analizu i planiranje programa namjenjenih radu sa djecom i odraslima, razvijanje sposobnosti kod studenata da razumiju zakonitosti na kojima se temelji trening, priprema i vođenje. Osposobljavanje studenata da primjene stečena znanja i da se kroz praksu i dalje obrazovanje sistemski i kontinuirano usavršavaju kao pedagog, trener, savjetnik i mentor djeci i odraslima kao i upoznavanje studenata sa praktičnim značenjem pedagoške prakse.

 image-0-02-04-3c55fb8b6c94c4592ac88c4ee9a3243a7a5bb22ab8fa39d941fb8e909fffbd91-vimage-0-02-04-42e162104ab7aa7ace86999700528d2013689b9aa5e021e4762da69797a6df0a-vimage-0-02-04-6cf4c995779059bf5c87ab02e2edf889595aa295ed2c2589b03c20ed02a5229e-v

image-0-02-04-2e7646c8aaa022cc639a487edeb6659179dfc03be660a0db992836fa00db3097-vimage-0-02-04-1e86ce1f337aa2a09fa4ec6fe10fba44e180f5c8c1db559a2d102340d536f7eb-vimage-0-02-04-1bad37e3b85681d5a2f8d5fd547ac5ae02b1a81c1baff00a91b7dc4a887c7661-v

image-0-02-04-49ee21110fcc540ab75cf295e355bb264c88150e971217fb80728b0e85f7f462-vimage-0-02-04-1524b469d8ab242e2f6ea88b58818fcbb7a7f77fee632b7330d76cf798a9c9dd-vimage-0-02-04-61e2a1b7251022fd6de711ee8b733aad178429e92f363c27559c845377683099-v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image-0-02-04-cabc495f1ced3c120cccc7f17e1de402305f6e7d554e4aaf8e996c1c96662893-vimage-0-02-04-94d08aa3ed195110abd7f66dc38ec528e441339696844c02cf20fca18f2654df-v

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Još vijesti

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Menu

Međunarodni plivački mitinzi u organizaciji našeg kluba