Plivački vaterpolo klub „ LEOTAR “
Obala Mića Ljubibratića bb.
89 101 Trebinje
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Predsjednik: +387 65 888 373
Sekretar: +387 65 997 328
Info telefon : +387 66 635 515


E-mail: pkleotar@gmail.com; pvkleotar@gmail.com
Web : www.pkleotar.info
Žiro račun : 567-441-27000031-05 SBERBANK a.d. Banja Luka, Filijala Trebinje                                                
JIB : 4401745670007
MATIČNI BROJ : 1970445

Grb PVK Leotar Trebinje

Grb PVK Leotar Trebinje