Škola plivanja

Škola plivanja

Položivši test vaše dijete je ostvarilo pravo na upis u prvu godinu škole plivanja i samim upisom postalo član Plivačkog kluba „ LEOTAR “.
Tokom tri godine škole plivanja slijedeći program vaše dijete će naučiti pravilno disati,  plutati, skakati na noge i glavu, plivati sve tehnike.

Početak škole plivanja je početkom juna i traje tokom cijele godine s tim  što se u ljetnom periodu treninzi održavaju šest puta sedmično po 45 minuta prema satnici grupe u koju je plivač  raspoređen. U zimskom periodu treninzi su četiri puta sedmično u trajanju od 60 minuta.

Prva godina škole plivanja provodi se sa naglaskom na učenje osnovnih elemenata iz sve četiri plivačke tehnike sa okretom i startom  te povećanje funkcionalnih sposobnosti.

Druga godina škole plivanja provodi se sa posebnim osvrtom na usavršavanje dostignutog plivačkog znanja iz kraula i leđne tehnike.

Treća godina nastavak je druge godine sa osvrtom na usavršavanje  dostignutog plivačkog znanja iz sve četiri plivačke tehnike. Povećanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te priprema za takmičarsku grupu kluba

Menu

Međunarodni plivački mitinzi u organizaciji našeg kluba