O klubu

O klubu

U ljeto 1949. godine u okviru SD Jedinstvo osnovana je plivačka sekcija koja od 1952. godine nosi naziv Plivački klub “Leotar”. U periodu od 1949 – 1965. godine članovi Plivačkog kluba “Leotar” višestruki su prvaci Bosne i Hercegovine.

“Drugi život  Plivački klub “Leotar” počinje 1973. godine, koji traje do izbijanja rata u Bosni i Hercegovini 1991. godine. U tom periodu  postižu se impozantni rezultati u radu sa mladim takmičarima.

Svoj treći, nadamo se i vječni život klub započinje u ljeto 2000. godine. Izgrađen na vrlo stabilnim osnovama postaje jedan od najorganizovanijih klubova u Republici Srpskoj  i Bosni i Hercegovini.

Aktivacijom vaterpolo sekcije u aprilu 2017. godine, Plivački klub “Leotar“ mijenja naziv u Plivački vaterpolo klub “Leotar“. Pod nazivom Plivački vaterpolo klub “Leotar “ pune četiri godine ostvaruje zapažene rezultate u svim  plivačkim i vaterpolo selekcijama.

Novim Zakonom o sportu Republike Srpske od oktobra 2021. godine Plivački vaterpolo klub “Leotar“, upisom promjena – preregistracijom radi usklađivanja sa odredbama Zakona o sportu Republike Srpske promjenom naziva funkcioniše pod imenom Plivački klub “Leotar“.

Nakon 74 godine od osnivanja Plivački klub “Leotar” je izrastao u jedan od najorganizovanijih klubova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i izgrađen je na vrlo stabilnim osnovama. Skupštinu kluba čine delegati, dok Upravni odbor čini pet članova. U klubu honorarno radi osam trenera. Rad se odvija kroz sve sekcije: pionirsku, kadetsku, omladinsku i seniorsku. Takmičarska ekipa broji oko pedesetak članova.

Tokom ljeta organizuje se obuka neplivača i škola plivanja, kroz koje prođe više stotina djece.

 

U ljetnom periodu treninzi se održavaju na otvorenom olimpijskom bazenu SRC “Banje”, dok su se tokom jeseni, zime i proljeća, odvijali na pokrivenom bazenu Instituta “Dr. Simo Milošević” u Igalu i SRC ”Nikšić” u Nikšiću, a od septembra 2018.godine treninzi su se odvijali u Gradu sunca na zatvorenom bazenu SL Olimpa.

Izgradnjom zatvorenog bazena i njegovim puštanjem u rad, treninge od 2022. godine održavamo na zatvorenom bazenu SRC Banje.

Velika pažnja u radu poklanja se najmlađim kategorijama gdje je Plivački klub “Leotar” jedan od najboljih u Republici Srpskoj  i Bosni i Hercegovini.

 

Menu

Međunarodni plivački mitinzi u organizaciji našeg kluba