U ljeto 1949. godine u okviru SD Jedinstvo osnovana je plivačka sekcija koja od 1952. godine nosi naziv PK Leotar. U periodu od 1949 – 1965. godine članovi PK Leotar  višestruki su prvaci BiH.

“Drugi život” PK Leotar počinje 1973. godine, koji traje do izbijanja rata u BiH 1991. godine. U tom periodu  postižu se impozantni rezultati u radu sa mladim takmičarima.

Svoj treći, nadamo se i vječni život klub započinje u ljeto 2000. godine. Izgrađen na vrlo stabilnim osnovama postaje jedan od najorganizovanijih klubova u Republici Srpskoj  i Bosni i Hercegovini.

Nakon 60 godina od osnivanja PK Leotar je izrastao u jedan od najorganizovanijih klubova u RS i BiH i izgrađen je na vrlo stabilnim osnovama. Skupštinu kluba čine delegati, dok Upravni odbor čini pet članova. U klubu honorarno rade četiri trenera. Rad se odvija kroz sve sekcije: pionirsku, kadetsku, omladinsku i seniorsku. Takmičarska ekipa broji oko pedesetak članova.

Tokom ljeta organizuje se obuka neplivača, škola plivanja i škola vaterpola, kroz koje prođe više stotina djece.

U ljetnom periodu treninzi se održavaju na otvorenom olimpijskom bazenu SRC “Banje”, dok su se tokom jeseni, zime i proljeća, odvijali na pokrivenom bazenu Instituta “Dr. Simo Milošević” u Igalu i SRC ” Nikšić ” u Nikšiću, a od septembra 2018.godine treninzi se odvijaju u Gradu sunca na zatvorenom bazenu SL Olimpa.

PVK Leotar je jedan od najboljih klubova u gradu. Na izboru za najbolji sportski klub grada, plivači Leotara su uvijek u vrhu najuspješnijih kolektiva.

Velika pažnja u radu poklanja se najmlađim kategorijama gdje je PVK Leotar jedan od najboljih u Republici Srpskoj  i Bosni i Hercegovini.