Obuka neplivača

Obuka neplivača

Obuka neplivača je najbitniji proces u sportskom obrazovanju. Program rada koncipiran je na taj način da ga mogu pratiti svi (od 4 godine i stariji). Program obuke neplivača u koju su uključena djeca predškolskog i školskog uzrasta provodimo već punih 10 godina.

Kroz naš program obuke neplivača svake godine prođe između 200-300 djece u dobi od 5 – 10 godina, pa je tako za deset godina rada kroz program prošlo preko  2.000 djece.

Cilj

Osnovni cilj obuke neplivača je pripremiti dijete za samostalan i bezbjedan boravak u vodi ne insistirajući na plivačkoj tehnici..

Program

Program se provodi trideset časova po 45 minuta tj. školski čas, šest dana u sedmici (osim nedelje i to u tri grupe). Dvije grupe su u jutarnjem terminu od  09h. -11h. , a treća grupa je u popodnevnom terminu od 18h.
Obuka neplivača se organizuje samo u ljetnom terminu u trajanju od  01. juna do 01. septembra.

Program rada sastoji se od sljedećeg :

 • testiranje inicijalnog stanja,
 • rad na suhom,
 • igre u vodi,
 • disanje,
 • gledanje pod vodom,
 • plutanje na stomaku i leđima,
 • ronjenje,
 • klizanje na vodi,
 • skakanje na noge i glavu,
 • plovnost u dinamičkom i statičkom položaju i
 • finalno testiranje.

Kroz naš program dijete će naučiti: održavanje na vodi, disanje u vodi, plutanje na stomaku i leđima, ronjenje, klizanje (na stomaku i leđima) i skokove.

Na kraju programa slijedi finalno testiranje i dijete dobija diplomu sa ocjenom završnog testiranja.
Posle finalnog testiranja dijete stiče pravo na upis u prvu godinu škole plivanja

Menu

Međunarodni plivački mitinzi u organizaciji našeg kluba